Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

We wtorek, 21.06.2016 r. do Urzędu Gminy w Murowie  wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania publicznego pn. „VI Wiejski Konkurs Piosenki Niemieckiej w Bukowej”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej ug@murow.pl
Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239,395) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do 29.06.2016 r.: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul. Dworcowa 2,46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „VI Wiejski Konkurs Piosenki Niemieckiej w Bukowej” w wersji pdf:
PDFoferta TSKN 2016.pdf