Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Piękna Wieś Opolska 2016

We wtorek, 02.08.2016 r. gościliśmy w Gminie Murów komisję konkursową, która w ramach konkursu "Bioróżnorodne Opolskie" w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016" odwiedziła sołectwo Murów oraz Nowe Budkowice. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.09.2016 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Ujeździe. Do tegorocznej edycji konkursu sołectwo Murów startuje w podkategorii "Najpiękniejszej wsi", natomiast mieszkańcy Nowych Budkowic zgłosili do podkategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" projekt pt. "Sportowa dusza Nowych Budkowic".

Sołectwo Murów obok dziedzictwa kulturowego w formie zabytkowej architektury zabudowań dworcowych oraz ceglanych domów jednorodzinnych ulicy Ks. Soremby, Lipowej i Wolności zaprezentowała przydomowe, ukwiecone ogródki, wydmę sródlądową z panoramicznym widokiem na wioskę,  urządzone tereny zielone, jak plac rekreacyjno - sportowy przu ul. Polnej. Ponadto jedną ze stacji wizytacji był staw wędkarski z przyległym terenem, gdzie komisję przywitali gospodarze, którzy pokrótce przedstawili działalność związaną z kołem PZW Murów i jego sekcją młodzieżową pt. "Murowana ryba". Przy okazji zwiedzono nienaruszone, piękne starorzecze Budkowiczanki znajdujące się nieopodal ścieżki dydaktycznej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z punktów były również pozostałości po średniowiecznym grodzisku, znanym mieszkańcom jako "Kopiec". Pod koniec wizytacji delegacja mieszkańców zaprosiła komisję na ciepły poczęstunek - treściwą, dobrą zupę z kociołka.

 

 
Mieszkańcy Nowych Budkowic zaprezentowali komisji projekt pt. "Sportowa dusza Nowych Budkowic". Owy projekt jest długofalowym przedsięwzięciem o charakterze zarówno infrastruktrulnym, ale i miękkim. Z racji na brak infrastruktury sportowej w sołectwie, mieszkańcy podjęli decyzję o zrealizowaniu projektu zagospodarowania działki w celu utworzenia boiska sportowego z zapleczem i placem przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Efektem działań poprawy infrastruktury sportowej sołectwa jest systematyczny wzrost działalności rekreacyjno-sportowej we wsi Nowe Budkowice. Adaptacja nieużytkowanej i zaniedbanej działki na utworzenie boiska sportowego przebiegała w zgodzie z otaczającym ją naturalnym terenem. Z takimi aspektami projektu zapoznano na miejscu komisję a podczas wizytacji lokalnej zwrócono uwagę na walory przyrodnicze otoczenia realizacji przedsięwzięcia - widoczna z boiska Dolina Budkowiczanki, korytarz ekologiczny dla ptaków oraz nietoperzy, czyli ul. Lipowa porośnięta właśnie wdzięczną i jakże ważną lipą, jak i stawy i okalające je tereny miejsca znanego nam wszystkim jako "Uzek". Po wizytacji komisję zaproszono na tradycyjne śniadanie z produktami pochądzącymi z domostw mieszkańców.

 

 
Konkurs "Bioróżnorodne Opolskie" organizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.