Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Murów jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe realizacji w 2016 r. zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 12 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla:

           Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie – 4.000,00 zł

           Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach – 4.000,00 zł

           Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu – 4.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 15 000,00 zł, z czego wkład własny Gminy Murów to 3.000,00 zł. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017. Książki do bibliotek szkolnych zostaną zakupione do 31 grudnia 2016r.

Podstawowym celem programu jest trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, rozbudzanie ciekawości młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością oraz inspirowanie do twórczego działania.LOGO NPRC.jpeg