Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Pomoc Stypendialna

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2011r. do godziny 14.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod ww. adresem. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 077 54 16 505.