Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zjazd Zarządu Powiatowego OSP RP w Opolu

W sobotę, 22.10.2016 r. odbył się Zjazd Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Zebranie w trakcie, którego delegaci i przedstawiciele trzynastu gmin powiatu opolskiego podejmowali uchwały oraz przyjmowali wnioski, a także wybierali nowe władze na najbliższe pięć lat odbyło się w strażnicy OSP Sławice (gmina Dąbrowa). Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został Wójt Andrzej Puławski, a Członkiem Zarządu druh Paweł Lorenc.

Druh Andrzej Puławski został również wybrany na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Na zjeździe było poruszanych wiele, ważnych spraw dla druhów ochotników. Nowy prezes poruszył m.in. sprawę większego zaangażowania na rzecz włączenia młodych w ruch strażacki oraz doposażenia jednostek w nowoczesny sprzęt.