Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja Wójta Gminy Murów

Wójt Gminy Murów informuje, że pojemniki z  popiołem będzie można wystawiać od  stycznia 2017 r. zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów jaki będzie obowiązywał w 2017 r. Odbiór pojemników z popiołem będzie odbywał się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez ponoszenia przez mieszkańca dodatkowych kosztów).

Segregacja popiołu jest dobrowolna. Kto nie zgłosi chęci odrębnej segregacji popiołu w okresie od kwietnia do października, popiół powinien umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Pojemnik na popiół należy nabyć we własnym zakresie.

 

                                                                        Wójt Gminy Murów

                                                                                    /-/

                                                                           Andrzej Puławski