Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Sadzenie przydrożnej alei w Dębińcu

Pod koniec listopada br. w ramach projektu pn. “Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V, "Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego", działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wykonał nasadzenia drzew przy drodze gminnej w Dębińcu w ilości 80 szt. z gatunku lipa drobnolistna. Nasadzenia mają na celu pokazanie modelowej realizacji zaleceń programu zadrzewieniowego w zakresie tworzenia nowych alei lub uzupełniania starych.