Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z rozpoczęciem od dnia 1 stycznia 2017  r. działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe informuje, że dla mieszkańców powiatu opolskiego wyznaczono 14 takich punktów - 2 na terenie miasta Opola i 12 na terenie powiatu opolskiego w miejscowościach: Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice, Ozimek, Suchy Bór gm. Chrząstowice, Tarnów Opolski, Prószków, w których darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.

Więcej informacji w niniejszych załącznikach:
PDFnpp - ogólne informacje.pdf (14,28KB)
PDFna tablicę - wykaz punktów-1.pdf (14,04KB)
PDFKomu przysługuje npp.pdf (10,32KB)
PDFNa czym polega npp.pdf (8,33KB)

Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Dla kogo pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.