Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr 0r 0050.75.2016 z dania 20.12.2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Zamieszczamy treść zarządzenia w formacie pdf do pobrania:
PDFZarządzenie Nr Or 0050.75.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 .12.2016 w spr ogloszenia otwartego konkursu ofert .pdf (36,29KB)