Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konferencja dot. małej retencji i gospodarowania zasobami wodnymi

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji  pn. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać  zmianom klimatycznym poprzez małą retencję  i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”, która odbędzie się  w środę, 18.01.2017 r. w godzinach 10. 00 – 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „ Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego.  

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw,  podmiotów komunalnych oraz mieszkańców gmin wiejskich i miejskich.

 

Program konferencji

 - Otwarcie konferencji

    I Prezentacje wprowadzające:

- Tendencje zmian klimatycznych oraz ich lokalne odziaływanie -  jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań planistycznych i inwestycyjnych gmin w aspekcie adaptacji do zmian klimatu– Sylwia Horska - Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu;

- Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych i podnoszenie potencjału retencyjnego  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu;

- Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych  z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności w Polsce Południowo-Zachodniej – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja;

- Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;

- Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.     

  II Debata w formie moderowanej dyskusji

Podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania.


Aby  wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 17 stycznia 2017r. na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub telefonicznie (77) 413 11 38. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

                                 Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl

Plakat w formacie jpeg do pobrania: JPEG
Zaproszenie na konferencję - debatę 18.01.2017 Kluczbork.jpeg (134,58KB)