Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wyniki otwartego konkursu - sport

W dniu 31 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów na 2017 rok pt. „Organizowanie zawodów i rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

Na realizację w/w zadania dotację otrzyma: „Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie” w wysokości 100.000,00 zł.
Słownie: sto tysięcy złotych

Wójt

/-/ Andrzej Puławski