Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Oświadczenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew i krzewów

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. (dz.U. z 2016r., poz. 2249) informuję, że zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, przy podejmowaniu decyzji na temat wycinki drzew i krzewów z obszarów wpisanych do rejestru zabytków nadrzędnymi pozostają zapisy art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym ,że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszania substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Oznacza to, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i opiece nad zabytkami wymaga usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, jak również położonych na terenie wpisanych do rejestru układów urbanistycznych lub ruralistycznych.

W świetle przepisów ww. ustawy o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami, nie ma znaczenia czy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków stanowi własność osoby fizycznej. Podobnie zapis art. 83f ust. 1a pkt 5 lit. b ustawy o ochronie przyrody nie daje radzie gminy możliwości decydowania o zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na wycinkę drzew i krzewów z terenu wpisanej do rejestru zabytków.

OWKZ-logo_nazwa-mini.jpeg