Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Prezentacja naszych sołectw podczas spotkania liderów odnowy wsi

Podczas dwudniowego spotkania liderów odnowy wsi w Grodźcu w dniach 10 i 11.02.2017 r. sołectwo Nowe Budkowice zaprezentowało projekt zagospodarowania zielonego zakątka wsi – UZKA, natomiast Zagwiździe, jako Najpiękniejsza Wieś Opolska roku 2015 było przedmiotem dobrych praktyk podczas wykładu dr Krzysztofa Badora.

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła form kształtowania przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą, możliwości sfinansowania zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jak też zaprezentowane zostały działania przewidziane do realizacji w 2017 r. w ramach prowadzonego projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

Sołectwo Nowe Budkowice ze wspomnianą koncepcją zagospodarowania zaprezentowała pani Lidia Urban podczas bloku tematycznego pt. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w szczególności stawów wiejskich”. Projekt zagospodarowania pt. Nasz UZEK = Urokliwy Zakątek Edukacyjno-Krajoznawczy jest wynikiem prac 3-osobowej delegacji Nowych Budkowic podczas zeszłorocznych warsztatów przeprowadzonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO). Nowe Budkowice może teraz starać się o dofinansowanie projektu zagospodarowania w ramach konkursu pt. „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi”, który zostanie ogłoszony w czerwcu 2017 r.

Podczas wykładu pt. „Struktura i funkcjonowanie ekologicznego systemu przestrzennego wsi – aspekty teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych” dr Krzysztof Badora przedstawił laureatów ostatnich 2 lat kategorii „Najpiękniejsza Wieś Opolska”, czyli sołectwo Zagwiździe oraz sołectwo Stradunia (Gm. Walce). Dr Badora w obszerny sposób zaprezentował walory krajobrazowe i wartość dziedzictwa kulturowego naszej wioski. Począwszy od stawu w centrum wsi, po ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Budkowiczanki z licznymi tamami i żeremiami bobra europejskiego, wzdłuż pasm łąk grodzonych drewnianymi żerdziami, po ciekawy spływ kajakowy kanałem Budkowiczanki, porośniętym licznymi włosienicznikami. Zwieńczeniem trasy turystycznej była wizyta w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza oraz w przyparafialnym Ogrodzie Botanicznym.

Uczestnicy spotkania mogli dzięki prezentacji multimedialnej dr Badory przekonać się, że tytuł Najpiękniejszej Wsi 2015 roku był w pełni zasłużony.

Spotkanie było jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dn. 01.12.2015r.). Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Fotorelacja: