Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Świadczenia rodzinne

 

1.     Świadczenia rodzinne
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 dotyczące świadczeń   rodzinnych, trwający od 01.11.2011r. do 31.10.2012r. przyjmowane są od 01.09.2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 
2.     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego, trwający od 01.10.2011r. do 30.09.2012r. przyjmowane są                od 01.08.2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń                z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 
WAŻNE!!! Osoby, które aktualnie pobierają:
1. świadczenia rodzinne na:
a) dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych (dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do szkoły lub zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła);
b) pełnoletnie dzieci oraz
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnie dzieci
Dla w/w dzieci do dnia 10 września br należy dostarczyć do tut. Ośrodka zaświadczenie potwierdzające naukę dziecka w szkole.
Niedostarczenie zaświadczenia ze szkoły skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku dzieci pełnoletnich bądź wstrzymaniem dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych                      w miesiącach IX - X 2011r., czy też wstrzymaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego                    w miesiącu IX 2011r.
 
 
Szczegóły w GOPS w Murowie lub pod nr tel. 774214475