Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Okres lęgowy ptaków, a wycinka drzew

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych przypomina, że 01.03. rozpoczął się okres lęgowy ptaków. Zgodnie z prawem od 01.03. do 15.10. miejsca gniazdowania ptaków oraz miejsca będące ich ostoją lub są obszarem żerowania, nie mogą być niszczone.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, określa, iż w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:
- niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
- niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
- umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W związku z tym aby wyciąć drzewo w okresie lęgowym, które jest ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków (również na terenie prywatnym) należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu lub grzywny.

Tekst i foto: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
ZOPK_III_2017.jpeg