Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Udział w warsztatach zagospodarowania terenów wiejskich

W okresie od października do listopada 2016 r. 3 - osobowa delegacja sołectwa Nowe Budkowice wzięła udział w warsztatach dot. wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny”. Sołectwo w wyniku warsztatów posiada koncepcję zagospodarowania "UZKA", miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego wioski.

Warsztaty dot. wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań sołectw z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” – II tura sfinansowane zostały ze środków projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacją ww. projektu zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

_000_bioxlogoxgradient.png