Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody

Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Treść ogłoszenia w formacie pdf do pobrania:
PDFogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-stanowisko-ds-rolnictwa-lesnictwa-i-ochrony-srodowiska.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
PDFkwestionariusz-osobowy.pdf