Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie nr 3/2017/G z dnia 15.05.2017 o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektu grantowego pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Ogłoszenie nr 3/2017/G  tyczy się naboru działań podnoszących wiedzę mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu lub działań zachęcających do uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności osoby z grup defaworyzowanych lub wykluczonych określonych w LSR.

Więcej informacji na stronie organizatora naboru: kliknij tutaj.