Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej ug@murow.pl

Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do 11 sierpnia 2017 roku: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul Dworcowa 2,46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFoferta realizacji zadania publicznego - Murowskie dożynki.pdf (935,44KB)