Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Biuletyn Witryny Wiejskiej

Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuł dotyczący inwestycji budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub konieczności dokonywania zgłoszenia. Ponadto w tym wydaniu biuletynu zamieszczono poradnik dla sołtysów. Zapraszamy do lektury.

Link do strony Witryny Wiejskiej: kliknij tutaj.

Wstępnie ze strony Witryny Wiejskiej o inwestycjach budowlanych bez pozwoleń na budowę lub konieczności dokonywania zgłoszeń:

Od początku roku 2017 obowiązuje znowelizowane prawo budowlane. Nowe przepisy uprościły procedury, zwolniły część budynków z konieczności uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszeń, skróciły termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń oraz doprecyzowały zapisy stanowiące o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ustawa zwolniła część robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Budynki gospodarcze i wiaty

Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 została zwolniona od jakichkolwiek formalności. Zlikwidowano konieczność zgłoszenia takich inwestycji.

Pozwolenie na budowę zastąpiono zgłoszeniem w przypadku budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Ze zgłoszenia zwolniono przebudowę obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;

- suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Podobnie uregulowana została przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 (maksymalnie jeden na każde 500 m2 powierzchni działki) również zwolniono z konieczności zgłoszenia.

Więcej pod linkiem: kliknij tutaj.

0817ww.jpeg