Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zarządzenie OR.120.43.2017 Starosty Opolskiego dot. zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 15 ton DMC

W związku z Decyzją Starosty Powiatu Opolskiego podjętą w Zarządzeniu nr OR.120.43.2017 Starosty Opolskiego z dnia 12.09.2017r. dotyczącym  "Organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton" i załącznika nr 1 do zarządzenia dotyczącym "Zasad wydawania zezwoleń na wjazd na drogi powiatowe i do miejscowości na obszarze których obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 15 ton DMC", prosimy wszystkich przedsiębiorców mających siedzibę firmy na terenie Gminy Murów, a korzystających z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia i o wystąpienie o stosowne zezwolenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

Jednocześnie informujemy, iż w/w przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z dróg powiatowych, na których wprowadzono ograniczenia.

Dokumenty do wglądu:

PDFZarządzenie Nr OR.120.43.2017.pdf
PDFOR.033.25.2017.BG - pismo Starosty.pdf