Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Szkolenia z języka angielskiego

Informujemy o możliwości udziału w szkoleniach z języka angielskiego proponowanych przez Centrum Szkoleniowe Masterlang. Już dziś na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Murów ruszyła rekrutacja do szkoleń z języka angielskiego. Szkolenia, realizowane w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów”, będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji  kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kto może wziąć udział w kursie?
Osoby z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia zgłaszające się z własnej inicjatywy do wzięcia udziału w celu podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. osoby:

- mające 50 lat i więcej,
- o niskich kwalifikacjach,
- z niepełnosprawnością,
- opiekujące się osobami zależnymi,
- z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- migranci powrotni i imigranci,

Uczestnikom kursów zapewniamy:

- aż 120h z języka angielskiego w grupach liczących średnio 10-12 na różnych poziomach znajomości języka ( od A1 – początkujący do C2 - profesjonalny) - w zależności od potrzeb i możliwości uczestników szkoleń,
- szkolenia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z uczestnikami,
- materiały szkoleniowe (podręczniki do języka angielskiego),
- egzamin zewnętrzny TOEIC oraz międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka.

Co zyskujesz?

- konkretne umiejętności językowe,
- certyfikat potwierdzający nabycie pełnego poziomu kompetencji honorowany przez firmy na całym świecie !
 

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

- formularz zgłoszeniowy,
- test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego, bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test) i wyślij je pocztą na adres:

Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Jana Kasprowicza 3/5,
31-523 Kraków.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: kliknij tutaj.
 

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo:
pod adresem e-mail : opolskiejezyki@masterlang.eu oraz pod numerem telefonu: 533 394 980.

Szkolenia są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 206 zł pochodzi ze środków uczestników szkoleń. Cena obejmuje: podręcznik teoretyczny i praktyczny, 120h kursu i egzamin zewnętrzny.


Projekt jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Centrum Szkoleniowe Masterlang serdecznie zaprasza do udziału!

Plakat.jpeg