Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Do Urzędu Gminy w Murowie wpłynęła 17.10.2017 r. oferta złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania publicznego pn. „I Muzyczna odsłona Farskiej Stodoły”. Uwagi należy zgłaszać do 26.10.2017 r.: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul.Dworcowa 2, 46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej www.murow.pl.
Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239,395) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do 26.10.2017 r.: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul.Dworcowa 2, 46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „I Muzyczna odsłona Farskiej Stodoły” w wersji pdf: PDFOferta_TSKN_2017.pdf (1,43MB)