Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zabytkowa Huta Żelaza w Zagwiździu RPO WO 2014-2020

Budynek magazynu młotowni w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu

Jest to najstarszy zachowany budynek w kompleksie Kluczborskiej Huty (Kreuzburger Hütte). Został wybudowany w 1802 r. i wchodził w skład zespołu zabudowań huty powstałej w połowie XVIII w. jako jeden z ważnych ośrodków ówczesnego przemysłu metalurgicznego w Królestwie Prus. Znajduje się w sąsiedztwie młotowni, oddzielony od niej kanałem roboczym. Został odbudowany przez Społeczny Komitet Odbudowy Zabytków w Zagwiździu w latach 1986-89.

Budynek utrzymany w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, z wysokim dachem naczółkowym. Elewacje boczne pięcioosiowe, elewacje ścian szczytowych dwuosiowe. W płytkich wnękach okna zamknięte półkoliście. Wewnątrz zachowana maszyna o napędzie wodnym do obróbki wyrobów żeliwnych zwana nożycami oraz żeliwna forma do profilowania.

W znajduje się budynku Regionalna Sala Muzealna prezentująca wytwory Kluczborskiej Huty, miejscowe tradycje przemysłowe oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Obiekt wielokrotnie nagradzany na szczeblu regionalnym i krajowym.

W ramach projektu wykonano kompleksową konserwację budynku, wymianę pokrycia dachowego, renowację oryginalnej stolarki okien i drzwi, wymianę drewnianego wału koła napędowego.

Możliwość zwiedzania od 1 maja do 31 października w każdą niedzielę od godziny 14:00 do 20:00. W innych terminach po ustaleniu z Urzędem Gminy Murów (tel. 77 421 40 34 wew. 106) lub panem Andrzejem Puławskim (tel. 501 256 378).

 

 

 

 

W ramach zadania pn. "Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu" przewidziano w ramach zakresu rzeczowego m.in.:

 • demontaż i ponowny montaż po remoncie elementów wyposażenia ruchomego i stałego,
 • demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
 • skucie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • zszycie rys konstrukcyjnych przy zastosowaniu spiralnych prętów ze stali austenicznej nierdzewnej lub z materiałów równoważnych,
 • wykonanie wtórnej izolacji poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji ciśnieniowej,
 • remont i konserwacja istniejących elementów konstrukcji drewnianych,
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
 • wykonanie nowych powłok malarskich,
 • renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
 • montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
 • instalacja c.o. , wymiana grzejników, instalacja elektryczna
 • demontaż i ponowny montaż nawierzchni utwardzonych wykonanych z płyt chodnikowych,
 • rozbiórka istniejącej opaski betonowej, wykonaniu opaski obwodowej z otoczaków płukanych, 
 • wymianie drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego.

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Murów.
Obiekt po realizacji projektu będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, a także poprzez zamieszczenie w nim informacji o zabytku w formach przyjaznych osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Postęp prac:

 1. W dniu 6.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu

 2. W dniu 21.10.2017 r. upłynął dzień składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.

 3. W dniu 28.09.2017 r. unieważniono postępowanie z racji na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. W dniu 4.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu –II przetarg

 5. W dniu 19.10.2017 r. upłynął dzień składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.

 6. W dniu 27.10.2017 r. unieważniono postępowanie z racji na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   

DSC_0902.jpeg
DSC_0761.jpeg
Tablice projekt partnerski (5).jpeg
Tablice projekt partnerski (6).jpeg