Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Obwieszczenie Zarządu Wojwództwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), opracował projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych. W ramach konsultacji społecznych 30 listopada br. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie w sali konferencyjna nr 1 (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Treść obwieszczenia w formie dokumentu word: DOCXZałącznik nr 1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.(345374_196920).docx

Załącznik nr 1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.(345374_196920).jpeg