Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or 0050.72.2017 z dnia 20.12.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem " Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Zamieszczamy treść ww. zarządzenia w formacie pdf do pobrania:
PDFZarządzenie Nr Or 0050.72.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20.12.2017 w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofert n.pdf (43,10KB)