Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Komunikat

W związku z zaistnieniem w ostatnim czasie kilku sytuacji, w czasie których doszło do spalenia się budynków, przypomina się o celowości ubezpieczania nieruchomości (domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi) od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Brak odpowiedniego ubezpieczenia, będzie skutkował tym, iż w przypadku zaistnienia szkody w budynku, z przyczyn, które mogłyby być podstawą uzyskania odszkodowania w sytuacji posiadania odpowiedniej polisy, wszelkie skutki szkody, w tym koszty naprawy lub odtworzenia budynku będą ponoszone wyłącznie przez poszkodowanego. Przypomina się również, iż Gmina nie ma upoważnienia do uczestniczenia w kosztach związanych z naprawą lub odtworzeniem uszkodzonych lub zniszczonych budynków należących do prywatnych osób i podmiotów.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Andrzej Puławski