Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zgłoszenia do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2018. Termin zgłoszeń trwa do 15.01.2018r.

Szczegółowe informacje w pliku:
DOCZaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarzadowe do stworzenia bazy kandydatów.doc
Formularz zgłoszeniowy:
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc