Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Marszałkowski Bużet Obywatelski - II edycja

Podobnie, jak w ubiegłym roku, trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz drugi  w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Do 4 marca można składać projekty. Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa. W piątek, 23.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Piastowska 14, Opole) odbędzie się dla powiatu opolskiego warsztatowe spotkanie informacyjne. 

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa opolskiego. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – 100. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 12 lutego do 4 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców.

Do 5 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 9 do 29 kwietnia odbędzie się –elektronicznie, korespondencyjnie na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy regionu. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 maja.

Na stronie internetowej są już wzory formularzy zgłoszeniowych i wzory listy poparcia – https://budzet.opolskie.pl/zloz-projekt/ .
Harmonogram_UMWO_2018.jpeg