Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Sz.lak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 05.03.2018 - 19.03.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w godz. od 9.00 - 14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 791 479,21 zł w tym:

 - 532 832,21 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej

-  258 647,00 zł zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej – konieczność utworzenia miejsca pracy dla animatorów kultury lub sportu/rekreacji.

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:

  • minimalna wartość projektu 50 000,00 zł
  • maksymalna wysokość refundacji dla operacji nie zakładających utworzenia miejsca pracy 88 805,00 zł; dla operacji, które zakładają utworzenie miejsca pracy 258 647,00 zł.

Link do ogłoszenia: kliknij tutaj.