Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Właścicielu pilnuj psa

Zjawisko niewłaściwej opieki nad zwierzętami coraz częściej występuję na terenie naszej Gminy. Właściciele czworonogów nie trzymają psa w kojcu, czy zamkniętej posesji, pozwalając zwierzęciu biegać samowolnie po wsi.

Właścicielom czworonogów przypominamy, że ich podstawowym obowiązkiem jest nadzór nad zwierzęciem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim. Obowiązek szczególnej ostrożności nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” a w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez psa, jego właścicielowi grozi kara do 10 lat więzienia. Ponadto właściciele zwierząt często zapominają o obowiązku szczepienia swoich czworonogów!!! Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, brak szczepienia jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Właścicielu późno zdiagnozowana wścieklizna doprowadza nawet do śmierci!!!

Jednocześnie informuję, że w przypadku potwierdzenia częstych skarg mieszkańców o sprawowaniu nienależytej opieki nad zwierzęciem może wystąpić konieczność odebrania psa na koszt właściciela.

Koszt transportu i umieszczenia 1- go psa w schronisku dla zwierząt wynosi od 1 600 zł - do 2 000 zł.

PDFApel do właścicieli psów!.pdf