Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Informacja Urzędu Gminy w Murowie

URZĄD GMINY MURÓW INFORMUJE, ŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH NA TERENIE GMINY NALEŻY ZGŁASZAĆ PISEMNIE NA ADRES:

 

URZĄD GMINY MURÓW
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.  2017 r. poz.1295 ze zm.) art. 46 ustawy Prawo Łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych min w wyniku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Obowiązki właściciela lub posiadacza gruntu / poszkodowanego:

Zgłasza szkodę w terminie 3 dni od jej powstania lub od dnia powzięcia wiedzy o szkodzie w formie pisemnej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Murowie.

 

W załączeniu wniosek o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonej przez zwierzynę łowną.