Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Informacje dotyczące głosowania za zadania złożone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W związku z ogłoszeniem list zadań dopuszczonych do głosowania przez mieszkańców w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego zachęcamy do oddawania swoich głosów w terminie:

9 kwietnia - 29 kwietnia 2018 r.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, a w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion.

Formy głosowania:

 • elektronicznie poprzez formularz,

 • wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,

 • korespondencyjnie na adres UMWO ( z dopiskiem na kopercie "Marszałkowski Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE"):

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45- 082 Opole

UWAGA – w głosowaniu będą honorowane wyłącznie karty formatu A4 wydrukowane dwustronnie!)

W załączeniu znajdują się karty do głosowania.

PDFzał.1-miasto-Opole (dla mieszkańców Miasta Opole).pdf (470,26KB)

PDFzał.-2-powiat-opolski(dla mieszkańców powiatu opolskiego).pdf (468,79KB)