Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

CEIDG

Zmiany w zakresie wpisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 
Od 1 lipca 2011 roku Minister ds. Gospodarki prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej ( w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie informatycznym na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
 Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
  
Zmiany w zakresie wpisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
Podstawą do złożenia wniosku w DEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności można wybrać jeden z następujących typów postępowania.:
- zalogowanie się do CEIDG wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie
- zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie do  Urzędu Gminy
- bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line , wydrukowanie i zaniesienie do   Urzędu Gminy
- pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy . Wniosek jest następnie przekształcony na wniosek elektroniczny przez pracown8ika Urzędu
- przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Gminy. Podpis musi być    notarialnie potwierdzony.
 
Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line- system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email przedsiębiorcy, a gdy został złożony w Urzędzie Gminy – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek on-line może to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEID. Przed pierwszym logowaniem należy założyć konto przechowujące podstawowe dane, co przyspiesza proces obsługi.
 
Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji- to odpowiednik bezpłatnego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne ( np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
 
Aby uzyskać profil zaufany należy:
 
I. sposób- dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP ( wymagane posiadanie konta na ePUAP).
2. wypełnić wniosek o złożenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości ( wymagany dowód osobisty lub paszport).
 
II sposób- dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP ( wymagane posiadanie konta na ePUAP) ,
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym
    certyfikatem.
Najbliższe punkty potwierdzania profilu:
 
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Ozimska 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ul. Wrocławska 24
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ul. Tadeusza Rejtana 38
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu ul. Cementowa 6
 
Podpis elektroniczny:
Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie ( kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne z zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministra Gospodarki.
Są to:
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Unizeto Technologies
MobiCert
Enigma S.O.I.
Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości certyfikatu( rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego( czytnik kart, usb, token usb lub pcmcia).Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać tel. 77 4214034  przetargi@murow.pl