Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Bezpłatne szkolenia

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: “Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”. Szkolenia skierowane są do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem , uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku pracy). Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenu Aglomeracji Opolskiej, przede wszystkim z gmin słabo zaludnionych.

Zapraszamy do udziału w niżej wymienionych bezpłatnych kursach:

  1. Kurs: Dekarz – blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych
  2. Kurs: Hydraulik – monter instalacji sanitarnych (wod., kan., c.o.)- szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering.

PDFUlotka A4 - 2 kursy Aglomeracja Opolska.pdf (421,32KB)
DOCFormularz_zgloszeniowy_Aglomeracja_Opolska.doc (153,00KB)