Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

PROW 2014 - 2020

 • „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 - poszerzenie zakresu operacji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

  Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg

  Zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy poszerzono na wniosek Gminy Murów zakres rzeczowo-finansowy operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. Poszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego operacji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach było możliwe z racji na oszczędności wynikające z umowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej. Wykonawcą dotychczasowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-11-2021 14:07
 • Dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

  LOGOTYP_PROW_ul_Robotnicza.jpeg

  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Murów”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-09-2021 13:44
 • Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

  Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg

  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. W ramach operacji rozbudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach – sieć budowana będzie na ulicach: Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej.  

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-08-2020 09:16
 • Dofinansowanie z PROW 2014-2020 na rozwój wielofunkcyjnej, nowoczesnej infrastruktury

  Logotyp_Parafia_Św.Rocha_StB.jpeg

  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Starych Budkowicach pozyskała dofinansowanie Z PROW 2014-2020 na rozwój wielofunkcyjnej, nowoczesnej infrastruktury polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z małą, innowacyjną architekturą przy ul. Wołczyńskiej w Starych Budkowicach. Operacja polega na budowie drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem działki parafialnej w Starych Budkowicach i wyposażeniem terenu w nowoczesną infrastrukturą pobytową celem utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-08-2020 07:51
 • Projekt pn. "Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi" PROW 2014-2020

  Logotyp_Granty.jpeg

  Celem projektu pn.„Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi” jest promocja obszaru poprzez wydanie profesjonalnego folderu promocyjnego wraz z pakietem materiałów promujących atrakcje turystyczne gminy Murów, a zarazem obszaru LGD

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-07-2018 12:09