Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Projekt pn. "Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi" PROW 2014-2020

Logotyp_Granty.jpeg

 

Tytuł operacji: „Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi”

Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Typ operacji: Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 8090,00 zł

Wartość współfinansowania ze środków pozyskanych: 8090,00 zł

Okres realizacji operacji: od 31.08.2018 do 28.12.2018 r.

Cel realizacji operacji: Promocja obszaru poprzez wydanie profesjonalnego folderu promocyjnego wraz z pakietem materiałów promujących atrakcje turystyczne gminy Murów, a zarazem obszaru LGD.

Wskaźnik produktu: Liczba narzędzi, materiałów, kanałów promocyjnych - 4

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym - 250; liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne - 1; liczba projektów skierowanych do turystów - 1