Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Murów

Gmina Murów przystąpiła do realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Murów na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2027. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to DOKUMENT o  znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2017 – 2022.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania m.in. środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków finansowych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i innych.

Przewidywany termin zakończenia prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Murów to 30 listopad 2018 r.

Wykonawcą opracowania jest Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 48-839 Opole. W przypadku pytań odnośnie realizacji projektu proszę o kontakt z koordynatorem zadania po stronie Wykonawcy: Pan Przemysław Stępień, tel. 605 545 443, e-mail: stepien@oczp.pl lub koordynatorem po stronie Gminy: pan Rafał Leja, tel. 77 421 40 34 wew. 118, e-mail: budownictwo@murow.pl

 

HerbGminaMurów.jpeg