Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie

Ogłoszenie o  możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W dniu 8 sierpnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Murowie  wpłynęła oferta złożona przez „Stowarzyszenie Miłośników Murowa” na realizację zadania publicznego pn. Festyn Rodzinny „Święto Ziemniaka”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej ug@murow.pl. Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z poźn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do 20 sierpnia 2018 roku: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul Dworcowa 2,46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wójt         

/-/ Andrzej Puławski

 

PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,03MB)