Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o  możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W dniu 27 sierpnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Murowie  wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania publicznego pn. „Oktoberfest”.Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej . Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 450) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do 6  września 2018 roku: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres:
Urząd Gminy Murów ul Dworcowa 2, 46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

           

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                   /-/ Andrzej Puławski

PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty.pdf (55,07KB)

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,25MB)