Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" RPO WO 2014-2020

Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  Wójt Gminy Murów, Pan Michał Golenia podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie". W dniu 14 grudnia 2018r. podczas uroczystego wręczenia umów, Wójt Gminy Murów przyjął z rąk Pana Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 666 984,34 zł.

Projekt pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby móc osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwić osiągnięcie odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk, w tym recykling).  

Projekt pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie będzie realizowany na terenie oczyszczalni ścieków w Murowie.

Całkowita wartość projektu to kwota 784 687,55zł
Kwota dofinansowania projektu: 666 984,34 zł

Logotyp_RPO_WO_2014-2020_EFRF.png

Fotorelacja z uroczystego wręczenia umów - źródło: www.opolskie.pl: