Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or 0050.66.2018 z dnia 27.12.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Zamieszczamy treść zarządzenia w formacie pdf do pobrania:

PDFZarządzenie NR Or 0050.66.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w spr ogłoszenia otwartego konkurs.pdf