Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

Informujemy o wspólnej akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Komendy Głównej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie. Z doświadczenia UOKiK wynika, że konsumenci III wieku są najczęściej narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach, a także w czasie wizyt akwizytorów.

Seniorzy często zapraszani są na rzekomo bezpłatne pokazy, których rzeczywistym celem jest sprzedaż drogich produktów lub usług, np. urządzeń kuchennych, pościeli, czy pakietów medycznych. Kolejnym działaniem niezgodnym z prawem jest podszywanie się przez przedstawicieli handlowych pod dotychczasowego dostawcę usług  telekomunikacyjnych i energii. Nieświadomi konsumenci, odwiedzani w domu przez miłych i elegancko ubranych akwizytorów, kuszeni są obietnicami niższych rachunków. Po pewnym czasie okazuje się, że podpisali niekorzystne dla siebie umowy.

Opierając się na podpisanym w dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Jednym ze wspólnie podjętych działań jest kampania społeczna pod hasłem "Seniorze, nie daj się oszukać!".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek i plakatów informacyjnych:

PDFUlotka_razem_UOKiK_Policja_ZUS_KRUS.pdf (1,15MB)
PDFPlakat_Uważaj_seniorze_UOKiK_Policja_ZUS_KRUS.pdf (1,08MB)

Więcej informacji na stronie UOKiK: kliknij tutaj.

Plakat_Uważaj_seniorze_UOKiK_Policja_ZUS_KRUS.pdf.jpeg