Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zaproszenie do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2019. Termin zgłoszeń trwa do 18.01.2019 r.

Treść zaproszenia w wersji pdf:
PDFZaproszenie osób reprezentujacych organizacje pozarządowe.pdf

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej do pobrania:
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc