Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nie czekaj, zgłoś się do projektu i zaplanuj swoją przyszłość

Zapraszamy w imieniu organizatorów osoby młode do udziału w dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim. Osoby młode z obszaru województwa opolskiego w ramach wspomnianych projektów mogą m.in.otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz podwyższyć swoje kompetencje na rynku pracy. Możliwe są również staże pracy Możliwe są również staże pracy.


Uczestnikami projektów mogą być osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, z następujących grup:

- osoby bierne zawodowo[1] lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,
- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący[2], osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych z obszaru województwa opolskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).


Więcej informacji w załączonym dokumencie w wersji pdf:
PDFakt na Uaktualniona Lista projektodawców PO WER reklama — aktualizacja 03.01.2019.pdf


[1] Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

[2] Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu