Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 lub w pokoju nr 19 II piętro lub nadać listem do dnia 31 stycznia 2019 r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty.


Niezbędne załączniki i dodatkowe informacje do pobrania:
DOCOświadczenie_sprzedaż_alkoholu.doc (30,50KB)
DOCXinformacja dla przedsiębiorców.docx (20,33KB)