Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dotacje na działania związane z odnową wsi

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi. Oferty mogą być składane w dwóch obszarach tematycznych, a ponadto powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy". Oferty należy składać do 25 lutego 2019 r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

Organizatorem otwartego konkursu ofert jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 250 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 12 000,00 zł.

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji;
2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi.

Więcej informacji o otwartym konkursie na stronie: kliknij tutaj.