Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”. Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią,  ochroną  środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki. Termin nadsyłania prac kończy się z dniem 14 maja 2019 r.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego. Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na terenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi, tradycyjnymi sadami i alejami przydrożnymi.

Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Link do strony organizatora: kliknij tutaj.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Zdjęcie_uprawa_z_chwastami_segetalnymi_Zagwiździe.jpeg
Opis zdjęcia: Uprawa rolna w z chwastami segetalnymi, miejsce: Zagwiździe.
Autor zdjęcia: Maria Kania