Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zebranie OSP – relacja

W sobotę 9 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Grabczoku odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej OSP. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00. Prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Marek Jermakowicz powitał wszystkich uczestników zebrania, druhów strażackich naszej jednostki oraz druhów z jednostki OSP z Brynicy. W zebraniu wziął udział młodszy aspirant Karol Widacha inspektor sztabowy Wydziału Kwatermistrzowsko- Technicznego KM PSP w Opolu oraz gminny opiekun strażaków Pan Przemysław Wienke.

W dalszej części, przewodniczący zebrania Pan Marek Jermakowicz odczytał obszerne sprawozdanie z działalności OSP za 2018 r. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik OSP druh Andrzej Tkocz. W 2018 r nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z UG w kwocie 6100 zł. Zakupiono umundurowania dla strażaków i strażaczek, zostały przeprowadzone drobne remonty, jednostka została wyposażona w dodatkowe oświetlenie, pilarkę oraz dodatkowe zabezpieczenia alarmowe. Nasza jednostka dysponuje profesjonalnym kombinezonem do usuwania gniazd szerszeni na terenie naszej miejscowości oraz całym obszarze naszej gminy. Druh Piotr Koziol odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. W planach naszej jednostki na 2019 r. jest wymiana bramy garażowej, renowacja dachu, zakup drugiego kombinezonu do usuwania gniazd szerszenia oraz systematyczne uzupełnianie wszelkich potrzeb naszej jednostki. Na zakończenie mł. asp. Karol Widach poinformował o możliwości pozyskania z różnych źródeł dofinansowania dla jednostek OSP.

Tekst i fotorelacja – Sołtys Klaudia Gustaw:

20190209_170706.jpeg 20190209_170615.jpeg