Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wsparcie dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Śląska oferuje nisko- lub nieoprocentowane pożyczki na przedsięwzięcia w ramach efektywności energetycznej, termomodernizacji, jak i na działania inwestycyjne i obrotowe różnych podmiotów gospodarczych. Fundacja wspiera również podmioty z określonych branż w zakresie zwrotu kosztów szkoleń i udzielonego doradztwa.

Oto niektóre z różnych form wsparcia Fundacji Rozwoju Śląska:

1. Regionalny Fundusz Wsparcia: kliknij tutaj.

Wnioskodawcy: Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego, spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczek:

 • zakup nieruchomości, budowa, remont lub przebudowę nieruchomości,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup pojazdów,
 • zakup wyposażenia biura,
 • inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego,
 • zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).

2. Pożyczki na efektywność energetyczną: kliknij tutaj.

Pożyczkobiorca: Przedsiębiorstwo z sektora MSP zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

 • inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • inwestycje polegające na zastosowaniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią.
 • inwestycje polegające na zastosowaniu energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.
 • inwestycje polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego),
  • systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
 • inwestycje polegające na instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł  odnawialnych, jako element uzupełniający projektu.
 • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

3. Pożyczka termomodernizacyjna:

Pożyczkobiorca: Pożyczki termomodernizacyjne przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.
Finansowanie inwestycji do 100%  kosztów kwalifikowanych brutto.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zwymianą wyposażenia na energooszczędne, w tym:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Więcej na stronie Fundacji Rozwoju Śląska: kliknij tutaj.

a3 MPI DPI.jpeg ulotka MPI DPI 2.jpeg
a3 energetyczny.jpeg ulotka energetyczna 2.jpeg

ulotka termo 1.jpeg ulotka termo 2.jpeg
ulotka rfp 1.jpeg ulotka rfp 2.jpeg
BUR 1 str.jpeg BUR 2 str.jpeg